Klub Kultury w Kraczewicach

Kluby w Poniatowej Wsi i Kraczewicach są centrami i ośrodkami kultury dla społeczności lokalnej. Klub stanowi miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży, tu odbywają się warsztaty kulinarne i plastyczne, organizowane są dyskoteki.

Istnieje możliwość wynajmu sali Klubu Kultury na pokazy, imprezy okolicznościowe. Cena wynajęcia sali na pokaz, szkolenie itp. wynosi 60 zł + 23% vat za godzinę.

Kontakt:
tel. 81 820 31 20
Klub Kultury w Kraczewicach prowadzi pani Iwona Olender.