Klub Kultury w Poniatowej Wsi

Kluby w Poniatowej Wsi i Kraczewicach są centrami i ośrodkami kultury dla społeczności lokalnej. W Klubie Kultury w Poniatowej Wsi odbywają się spotkania rolników, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Przy Klubie działają lokalne zespoły takie jak Dziecięcy Zespół Wokalny WIOLINKI, Młodzieżowy Zespół Wokalny i Poniatowianki. Klub stanowi miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży, tu odbywają się warsztaty kulinarne i plastyczne, organizowane są dyskoteki.

Istnieje możliwość wynajmu sali Klubu Kultury na pokazy, imprezy okolicznościowe. Cena wynajęcia sali na pokaz, szkolenie itp. wynosi 60 zł + 23% vat za godzinę.

Kontakt:|
tel. 81 820 42 88
Klub Kultury prowadzi pani Grażyna Jabłuszewska
.